TARIFES LICITACIONS

noviembre 2016

 EDIFICACIO

 • Projectes
 • Prejectes i Direccions d’Obra
 • Projectes i Direccions
 • Direccions d’Obra
 • Direccions d’Excució
 • Direccions integrades
 • Obres
 • Direccions Facultatives
 • Control de Qualitat
 OBRA CIVIL

 •  Projectes
 • Direccions d’Obra
 • Obres
 • Control de Qualitat

 

 

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

 

COST

Licitacions obertes

Licitacions pendents d’ajudicació

Ultimes adjudicacions

Contractes formatitzats

100€/any

50€/any

50€/any

50€/any

 

 120€ any

IVA no inclòs