Subvencions

AJUDES I SUBVENCIONS                                                                                                                                                                     Llistat de subvencions             Cost del servei         Demana informació

Xarxa Empresarial te un departament dedicat a la recerca d’ajudes, subvencions i bonificacions per les necessitats de la teva empresa.

Estem de manera permanent cercant, amb diferents motors, les que atorguen institucions, com ara, la Comunitat Europea, l’Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya, així com les més properes, la Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments.

Els nostres serveis

Oferim un Servei Integral de Gestió Activa d’Ajudes i Subvencions:

Publicitat de les ajudes i subvencións publicades de manera personalitzada http://preu servei

Estudi i assessorament inicial sobre la possibilitat d’obtenir alguna ajuda per les seves inversions.

 • Disseny d’estratègies combinant totes les possibilitats per optimitzar les possibles ajudes. Actuació clau en empreses amb diversos o molts projectes.
 • Localització de les diferents administracions o organismes que concedeixen ajudes per estudiar el major retorn possible de la inversió.
 • Consultes i presentacions pròpies dels projectes davant les administracions o organismes.
 • Preparació tècnic-financera dels expedients.
 • Seguiment i defensa dels expedients presentats.
 • Assessorament i preparació dels expedients de certificació davant de la justificació de la inversió i compliment de condicions.
 • Gestions de cobrament d’imports a percebre.
 • Planificació anticipada dels seus projectes per estructurar-ho de manera òptima des del punt de vista de les ajudes i subvencions que es poden aconseguir en cada moment

Metodologia de treball del Servei Integral de Gestió Activa d’Ajudes i Subvencions

subvencions

 • AVALUACIÓ

En aquesta primera fase vam rebre la informació bàsica del projecte d’inversió i / o despesa a escometre per la seva empresa i identifiquem totes les línies d’ajuts existents en què és possible que encaixi seu projecte.

 • ESTRATÈGIA

A continuació estudiem el seu projecte per oferir-li el millor assessorament en la selecció de l’estratègia a seguir per optimitzar el rendiment de la sol·licitud d’entre les possibles ajudes existents. Gràcies a la nostra experiència podrem recomanar-li la millor estratègia a seguir en funció de les possibilitats d’èxit de la sol·licitud en cada possible línia d’ajuda. En aquest punt vam realitzar una tasca diferencial important: Mantenim reunions prèvies de prospecció amb l’Administració convocant. D’una estratègia encertadament dissenyada, pot dependre que les ajudes concedides siguin molt superiors a les que s’obtindrien en cas de no encertar en aquest punt.

 • EMPLENAR

Presentació a termini de la sol·licitud, aportant tota la informació necessària i en el format i aplicació informàtica adequats. Sabem què cal presentar en la sol·licitud i com cal fer-ho. La nostra experiència és el millor aval d’èxit.

 • SEGUIMENT I DEFENSA

Controlem exhaustivament cadascuna de les fases del cicle de vida del servei. Després de la sol·licitud, és possible que calgui esmenar qualsevol incidència en la documentació presentada i caldrà realitzar-lo adequadament i a temps. A més, conjuntament amb el client, ens preocupem per transmetre i aconseguir la correcta comprensió i defensa del projecte davant els tècnics avaluadors de l’organisme administratiu competent.

 • CERTIFICACIÓ I COBRAMENT

L’acompanyem en el seguiment de l’execució del seu projecte, assessorant pel que fa a la correcta justificació de despeses i inversions realitzades. Preparem l’expedient de certificació per tal de facilitar el treball de pels tècnics avaluadors de l’Administració sense incidències. També l’assessorem i acompanyem en la fase de gestió de cobraments, incloent possibles visites a l’administració.

 • PLANIFICACIÓ I PRESSUPOSTOS

Col·laborem amb els nostres clients en la planificació anticipada dels seus projectes per estructurar-ho de manera òptima des del punt de vista de les ajudes i subvencions que es poden aconseguir en cada moment. En aquesta tasca, la intervenció d’un expert en la matèria sol suposar l’obtenció d’una ajuda molt superior a la habitualment aconseguida.